AUTO ŠKOLA AKCEPTA ORGANIZUJE POLAGANJE PRVE POMOĆI!!!
 
 
 
Ispiti
   
   

Nakon završene obuke, sa navršenih 17 godina kandidat može izaći na polaganje ispita. Prvo se polaže teoretski a zatim praktični deo ispita.

Svako pitanje na testu- teoretski deo ispita, u zavisnosti od težine nosi određeni broj poena. Za uspešan ishod teoretskog dela potrebno je 85% osvojenih poena na testu. Položeni test važi godinu dana i u tom vremenu se mora položiti vozački ispit.

Praktični deo ispita se prvo obavlja na poligonu, gde kandidat pokazuje osnovno znanje upravljanjem vozilom:
 

  • priprema za polazak
  • održavanje pravca u jednoj saobraćajnoj traci
  • polukružno okretanje izmedju linija sa manevrom
  • parkiranje

Ukoliko kanidat položi poligonski deo ispita sledi vožnja ulicama grada nakon čega komisija donosi odluku o oceni znanja.
 

01
01

znakovi
znakovi

 


 
 
 
 

Centar za obuku vozača AKCEPTA
Ulica Čarli Čaplina 39 Hala Pionir, Beograd
011/2769 422, 011/2769 287
urosevic.pedja.wrx@gmail.com
Copyright© 2012 | design by Normareclamare