AUTO ŠKOLA AKCEPTA ORGANIZUJE POLAGANJE PRVE POMOĆI!!!
 
 
 
B kategorija
   
   

"B" - kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj. vozilima čija masa nije veća od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.

Obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje ispita sa 17 godina.
Za upis B kategorije je potrebno lekarsko uverenje i važeća lična karta. Važnost lekarskog uverenja je 1 godina za odpočinjanje obuke od dana izdavanja, dok za polaganje vozačkog ispita i dobijanje vozačke dozvole lekarsko uverenje ne sme biti starije od 6 meseci. Ukoliko kandidat u tom roku ne završi obuku i ne izvadi vozačku dozvolu iz bilo kojih razloga, obavezan je da izvadi novo lekarsko uverenje.
 

01
01

02
02

03
03

Obuka podrazumeva 40 m/h praktične obuke. Nakon završene obuke polažu se teoretski i praktični deo ispita. Ukoliko kandidat ima položenu "A" ili "AM" kategoriju ili poseduje potvrdu o poznavanju saobraćajnih propisa "PSP" ima pravo da umesto predviđenih 40 časova, vozi 20 časova praktične obuke.

Kada se polože ispiti u celosti, dobija se probna dozvola B kategorije. Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom.
Lica koja nisu punoletna (nemaju 18 godina) dobiće probnu vozačku dozvolu koja podrazumeva sledeća ograničenja:

  • zabranu upravljanja vozilom bez prisustva (nadzora) lica u vozilu na mestu suvozača koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina.
  • probnu vozačku dozvolu lice može koristiti samo u Republici Srbiji
  • zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 05:00h
  • ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće
  • zabrana upotrebe telefona (nije dozvoljen ni HandsFree)
  • vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom "P" koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane

Punoletna lica takođe dobijaju prvo probnu dozvolu i za njih važe navedena ograničenja, osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom.

Nakon isteka trajanja probne dozvole (1 godina) vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu B kategorije, bez naknadnog polaganja. 

 


 
 
 
 

Centar za obuku vozača AKCEPTA
Ulica Čarli Čaplina 39 Hala Pionir, Beograd
011/2769 422, 011/2769 287
urosevic.pedja.wrx@gmail.com
Copyright© 2012 | design by Normareclamare